Full d’inscripció

    Compte per a pagaments: IBAN ES8001823517160200071237 BBVA.
    500€. Indiqueu ESTADA A IRLANDA + NOM ALUMNE

    Una vegada rebuts el full i la transferència us enviarem un correu de confirmació de plaça.