Compte per a pagaments: IBAN ES8001823517160200071237 BBVA.
500€. Indiqueu ESTADA A IRLANDA + NOM ALUMNE

Una vegada rebuts el full i la transferència us enviarem un correu de confirmació de plaça.