Compte per a pagaments: IBAN ES80 0182 3517 1602 0007 1237 BBVA.
    500€*. Indiqueu ESTADA A IRLANDA + NOM ALUMNE

    *Una vegada rebuts el full i la transferència us enviarem un correu de confirmació de plaça.